درباره ما

بهبودنوآوران ماندگار

شـركـت بـهـبـود نـوآوران مـانـدگـار بـا بـهـره ‎گـیـری از نـیـم قـرن تـجـربـه شـرکـت شیـمـیـایی فـسـفـات خـراسـان، بـه مـنـظـور قـطـع وابـسـتـگـی تولـيـد كـنـنـدگان در صـنـايـع آرد بر به مـحـصـولات خـارجـی و با استـفـاده از تجربه 50 ساله در زمينه تهـيه و توزيع نیازمـندی‌های صنعت شيرينی و شكلات، اقدام به تولید انواع بهبود دهنده نموده است.

اکنون با تجربه موفـق در بازارهـای داخـلی و ارسـال محمـوله‌های صـادراتی به کشـورهـای هـمـسـایه، افغـانـستـان، آسـيای مـيـانه و عـراق اقدام به توليد انـواع پـودر كـيـک، روغـن‌هـای جـدا كـنـنـده، انـواع بـيـكـيـنـگ پـودر و فـسـفاتـه‌های خـوراكی بـا بـالاتـرین اسـتـانـداردهـای جـهـانـی نـمـوده که مـصـرف آن خود گویای این ادعاست. امید است که بتوانیم با پشتیبانی و همکاری همه تولیدکنندگان گران‌قدر در این صنعت، محصولاتی بنام و شایسته کشورمان تولید نماییم.

مواد اولیه
بهبود نواوران محصولات و راه حل های نوآورانه برای قنادان و نانوایان ارائه می دهد و برای حفظ کیفیت از مرغوب ترین مواد اولیه داخلی و وارداتی در تولیدات خود استفاده میکند.
تولید محصولات
کارخانه بهبود نوآوران ماندگار تولید و آماده سازی محصولات را همگام با محصولات و قنادی های روز جهان قدم برداشته است.
ارائه خدمات
همگامی در تنوع و کیفیت و سلامت محصولات با استانداردهای بین المللی و با همراهی و پشتیبانی حداکثری مشتریان در جهت کاهش هزینه های تولیدی
بینش مصرف کننده
در بینش مصرف کننده ما خواستار این هستیم که بدانیم مصرف کننده به چه چیز نیاز دارد و چه درخواستی دارد و انتظارش از محصولات چیست.
    Cart